Tomoe Inoue - Pharmacy Music
Tomoe Inoue - Pharmacy Music
Tomoe Inoue - Pharmacy Music

Tomoe Inoue - Pharmacy Music

Regular price £13.00 Sale

Label: Not On Label – none
Format: Cassette
Country: Japan
Released: 2023
Genre: Electronic
Style: Abstract, Experimental

Tracklist
01)makyoyokukanto
02)heiisan
03)daiokanzoto
04)shimpito
05)tokiinshi
06)jiinshihoto
07)nijutsuto
08)sanoshashinto
09)choreitogoshimotsuto
10)indometacin
11)shiniseihaito
12)kyukikyogaito
13)goshajinkigan
14)daikenchuto
15)ninjinyoeito
16)ireito
17)sammotsuogonto
18)shomakakkonto
19)shokenchuto
20)saireito
21)keishibukuryogankayokuinin
22)keihito
23)saikoseikanto
24)bukuryoingohangekobokuto
25)rikkosan
26)hainosankyuto
27)unkeito

【side_b】
01)rokumigan
02)gokoto
03)inchingoreisan
04)maobushisanshinto
05)nichinto
06)jiinkokato
07)barnetil
08)senkyuchachosan
09)ryokankyomishingeninto
10)ogikenchuto
11)tsudosan
12)ryokyojutsukanto
13)seihaito
14)orento
15)tokito
16)erizas
17)jidabokuippo
18)saibokuto
19)keishininjinto
20)regtect
21)daibofuto
22)mashiningan
23)shosaikotokakikyosekko
24)sansoninto
25)saishinrenshiin
26)irbetan